Beth yw eich dyddiad geni?
Er enghraifft, 31 3 1980